ساندویچ پانل اتاق تمییز

ساندویچ پانل اتاق تمییز

ساندویچ پانل اتاق تمییز:   اتاق تمییز چیست ؟ اتاق تمییز که به ان کلین روم گفته می شود. اتاقی که در بیمارستان ها فضاهای خاص که نیاز به تحقیق و تولید موارد تحقیقاتی است، و شرایط خاصی برای اماده سازی از این نوع مکان است . که دران الاینده های محیطی بسیار کمتری نسبت ادامه مطلب