لیست قیمت ساندویچ پانل


شرکت اطلس پانل

کدنام کالاضخامتفومورققیمت
4654پانل دیواری5cmپلی استایرنگالوانیزه89,000 تومان
4655پانل سقفی6cmپلی یورتانگالوانیزه95,000 تومان
4656پانل پشم سنگ8cmپلی استایرنگالوانیزه105,000 تومان

 


 

شرکت ماموت

کدنام کالاضخامتفومورققیمت
4657پانل دیواری5cmپلی استایرنگالوانیزه91,000 تومان
4658 پانل سقفی 6cm پلی یورتان گالوانیزه 98,000 تومان
4659 پانل پشم سنگ 8cm پلی استایرن گالوانیزه 105,000 تومان

 


 

شرکت ترک پانل

کدنام کالاضخامتفومورققیمت
4660 پانل دیواری 5cm پلی استایرن گالوانیزه 90,000 تومان
4661 پانل سقفی 6cm پلی یورتان گالوانیزه 94,000 تومان
4662 پانل پشم سنگ 8cm پلی استایرن گالوانیزه 103,000 تومان

 


 

شرکت ایلیا پانل

کدنام کالاضخامتفومورققیمت
4663 پانل دیواری 5cm  پلی استایرن گالوانیزه 92,000 تومان
4664 پانل سقفی 6cm  پلی یورتان گالوانیزه 98,000 تومان
4665 پانل پشم سنگ 8cm  پلی استایرن گالوانیزه 102,000 تومان

 


امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.